biabet girişi biabet güncel biabet biabet canlı biabet giriş biabet güncel girişi

Anıtsal Yapılar

Anıtsal Yapılar

AKPINAR ÇEŞMESİ:

Hacıbektaş İlçesi, Savat Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Osmanlı Dönemi mimarisidir. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme taştan, beşik kemerli ve üçgen alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Yalak bölümü, Roma Dönemi’ne ait girlantlı bir lahit teknesinden oluşmaktadır. Kurnası tek ve metaldendir. Mum yakma yeri olarak kullanılan niş üzerinde bulunan kitabeden anlaşıldığına göre: çeşme, H.1138-M.1725 yılında onarım görmüştür.

BABA PINARI ÇEŞMESİ:

Hacıbektaş İlçesi, Babapınar Çiftliği sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Osmanlı Dönemi Mimarisidir. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme taştan, sivri kemerli, düz dam alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Çeşme, bir üçgen oluşturan üç adet pirinç kurnaya sahiptir. Kemer ile korniş arasında Osmanlıca: “Maşallah” yazısı vardır. Kurnanın hemen üstünde yer alan kitabeden anlaşıldığına göre: H.1313-M.1895 yılında yapılmıştır.


BEKTAŞ EFENDİ TÜRBESİ

Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi 10 ada, 3 parselde yer alan Bektaş Efendi Türbesi, Nevşehir Koruma Kurulu tarafından 08/02/1991 tarih ve 949 sayılı karar ile tescillenmiş olup,  mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ ne aittir. Bugün ziyarete açık olan türbe kitabesinden anlaşıldığı üzere,  Osmanlı Dönemi’ne ait olup, hicri 1012, miladi 1603 yılında inşa edilmiştir. Anıtsal görünümdeki yapı, duvar ile çevrili bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Yapının dış cephesi kesme taş malzeme ile yapılmış olup,  iç mekân duvarlarında alçı sıva üzerine beyaz renk boya uygulaması yapılmıştır.

Yapı kare planlı giriş ile sandukanın yer aldığı türbe kısmından oluşmaktadır. Yapının portali, yuvarlak kemerli olup, dairevi motiflerle                                                                   bezelidir. Yine yuvarlak kemerin alt kısmında kitabe yer almaktadır. Kare planlı giriş kısmının üst örtüsü, içten kemerlerle geçişlerin sağlandığı tonoz, dıştan ise kırma çatı ile örtülüdür. Giriş bölümünün her bir cephesinde kemerler bulunmakla birlikte, kuzey cephede dikdörtgen şekilli eyvan yer alır. Güney cepheye ise iki adet büyükçe niş yerleştirilmiştir. Türbe bölümüne geçişin sağlandığı kapının kemer kısmında dikdörtgen levha içerisinde hat süslemeler yer alır. Türbe bölümünün girişi, yuvarlak kemerli olarak tasarlanmış kapıdan sağlanmaktadır. Üst örtüsü, içten tromplarla geçişlerin sağlandığı kubbe,  dıştan ise külah şeklindedir. Türbe bölümünün kuzey güney ve batı cephe duvarlarında,  yuvarlak kemerli nişler içerisinde küçük birer pencere ve bu pencerelerde ayetlerin yer aldığı süslemeler bulunmaktadır. Kubbe ve duvarlarda bitkisel motiflerle bezenmiş kalem işi süslemeler ve tromp geçişlerinde ise yıldız motifli süslemeler yer almaktadır.

CUMA CAMİİ:

Nevşehir ili, Hacıbektaş İlçesi, Savat Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittit. Camii, Doğu –Batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı ve düz dam örtülü olarak inşa edilmiştir. Önünde üç kemer gözünden oluşan son cemaat yeri bulunmaktadır. Dış avluludur. Giriş kapısının üstünde: H.926-M.1520 tarihli kitabesi vardır. Minaresi basit baldaken tipindedir. Camii, moloz taştan inşa edilmiştir. İçten tonozla örtülü olan yapının mihrap ve minberi geç tarihlidir.

ZEMZEM PINARI:

Hacıbektaş İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanı olan Çilehane sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Osmanlı Dönemi’ne aittir. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme taştan, beşik kemerli ve dikdörtgen alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Çeşmenin, biri alınlığının ortasında, diğeri kemer gözü içinde olmak üzere iki kitabesi vardır. Kitabelerinin birisinde okunan H.1322-M.1904 tarihinin onarım tarihi olması gerekir. Üçgen alınlığın tepesinde, akroter benzeri bir mermer vardır.

ARICI BABA TÜRBESİ:

Hacıbektaş İlçesi, Zir Mahallesi’nde, III. Derece Doğal Sit alanı olan Dedebağ sınırları içerisinde bulunmaktadır. Osmanlı Dönemi’ne ait bir yapıdır. Kitabesinde H.1310,M.1892 yazmaktadır. Türbe, tek katlı, taş temel üzerine kerpiç yapılıdır. Kiremit çatılı olup, yamuk kare planlıdır. Dış duvarları badanalıdır. İç duvarları yeşil renk yağlı boyalıdır. Türbe içinde, yan yana iki mezar mevcut olup, mum yakmaya yarayan bir niş vardır. Türbe dışında da bir mezar vardır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir.

DEDEBAĞ ÇEŞMESİ:

Hacıbektaş İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanı olan Dedebağ sınırları içerisinde bulunmaktadır. Osmanlı Dönemi’ne ait bir çeşmedir. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme taştan, kemersiz ve dik üçgen alınlıklı olarak inşa edilmiştir. İki yanında merdiven inişli olan yalak bölümü kesme taştan yapılmıştır. Önünde kare formlu, derin ve genişçe bir havuz bulunmaktadır. Alınlığın tam ortasında bulunan kitabeden çeşmenin H.1321-M.1903 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

DEDEM ÇEŞMESİ:

Hacıbektaş İlçesi, Bakıbağ Çiftliği üzerinde bulunan çeşme, Osmanlı Dönemi’ne aittir. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme ve moloz taştan, sivri kemerli ve düz dam alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Alınlık üzerinde Osmanlıca: “Maşallah” yazısı vardır. Kemer gözü içindeki kitabeden anlaşıldığına göre: çeşmenin H.1321-M.1903 tarihinde onarıldığı anlaşılmaktadır. Oluğu taştandır.

FEYZULLAH BABA ÇEŞMESİ:

Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Osmanlı Dönemi mimarisidir. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme taştan, sivri kemerli ve basık üçgen alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Metal kurnasının üzerinde mum yakmaya yarayan bir nişi vardır. Nişin üzerinde bulunan kitabeden anlaşıldığına göre; çeşme H.1326-M.1908 yılında yapılmıştır.

HOCA FAKIH ÇEŞMESİ:

Hacıbektaş İlçesi, Savat Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Osmanlı Dönemi mimarisidir. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme taştan, beşik kemerli ve sivri üçgen alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Pirinç kurnasının üzerinde mum yakmaya yarayan yan yana iki nişi vardır. Kemer gözünün en üst kısmında bulunan kitabeden anlaşıldığına göre: çeşme, H.1197-M.1782 yılında yapılmıştır.

KADINCIK ANA EVİ:

Vilayetname adlı eserde adı geçen ve Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yer tutan Kadıncık Ana, rivayete göre Hacı Bektaş Veli Sulucakarahöyük’e geldiğinde, O’na ilk yardım edenlerdendir. Selçuklu mimarisi tarzında inşaa edilen ev, Müze Müdürlüğü’nden görevli sağlanarak ziyaret edilebilmektedir.

KİRLİ DEDE HAZİRESİ:

Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir.  Düzensiz, mezar taşlarından oluşan küçük bir mezarlıktır. Osmanlı Dönemi’ne ait mezarlıkta düzensiz ve mermerden mezar taşları bulunmaktadır.

SAVAT ÇEŞMESİ:

Hacıbektaş İlçesi, Savat Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Osmanlı mimarisidir. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme taştan, sivri kemerli ve basık üçgen alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Yalak bölümü, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Çeşmenin biri metal, diğeri pirinçten olmak üzere iki kurnası vardır. Kemer gözü içerisinde, üç adet kitabe mevcuttur. Kitabeler, Osmanlı Dönemi mezar taşı başlığı şeklindedir. Çeşme, H.1218-m.1805’te yapılmıştır.

UÇ ÇEŞME:

Hacıbektaş İlçesi, Savat Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Osmanlı Dönemi mimarisidir. Anıtsal bir görünüme sahip olan çeşme, düzgün kesme taştan, sivri kemerli ve basık üçgen alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Metal kurnasının üzerinde mum yakmaya yarayan yan yana iki nişi vardır. Sol yan duvarının dış kısmında bulunan kitabeden anlaşıldığına göre: çeşme, H.1328-M.1912 yılında onarım görmüştür. Yapım tarihi yoktur.

YEL DEĞİRMENİ:

Hacıbektaş İlçesi, Çilehane yolu üzerinde bulunmaktadır. Mülkiyeti, Hacıbektaş Belediyesi’ne aittir. Osmanlı Dönemi mimarisidir. Silindirik formlu değirmen, ahşap hatıl arasına kerpiç yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Kapı ve iki pencere bölümü vardır.


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!